Zvolili jste typ (pravé menu) aniž byla specifikována oblast (horní menu).
 • Test_nazev, Občanské pr. - dotazy, Petr Pinkas, publik.20 5 2005
 • Vydědění potomka, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 6 2004
 • Exekuce na majetek po rozvodu, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.8 6 2004
 • "Energetické" věcné břemeno, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.7 6 2004
 • Sousedská práva - ventilační okno, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.21 11 2003
 • Hospodaření s věcí ve spoluvlastnictví, vypořádání, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.21 11 2003
 • Přechod práva nájmu k družstevnímu bytu - dědění majektového podílu v družstvu, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.20 11 2003
 • Zánik alimentačního závazku, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.20 11 2003
 • Ochrana nájemce při změně pronajímatele, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.20 11 2003
 • Lze jednorázově vypořádat výživné?, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.20 11 2003
 • Zpochybnění darovací smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.20 11 2003
 • Koupě pozemku k výstavbě rodinného domu, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.4 11 2003
 • Rozšíření společného jmění manželů, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.4 11 2003
 • Vrácení daru, dědictví, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.4 11 2003
 • Tržní nájem u obecních bytů, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 2 2003
 • Právo na bydlení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 2 2003
 • Restituce - náhrada škody, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 2 2003
 • Práva kupujícího při reklamaci, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 2 2003
 • Spolužijící osoba, jako jediný dědic, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.10 2 2003
 • Ztráta lhůt a nařízení exekuce, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.6 2 2003
 • Zrušení trvalého pobytu, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.6 2 2003
 • Vyživovací povinnost k zletilému, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.5 2 2003
 • Dědická posloupnost a sepsání závěti, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.31 1 2003
 • Centrální evidence exekucí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 1 2003
 • Kupní smlouva - vznik, disimulace darování, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 1 2003
 • Zrušení věcného břemene, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 1 2003
 • Věcné břemeno - doživotní bydlení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 1 2003
 • Odmítnutí dědictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 1 2003
 • Pravidla pro užívání státních symbolů, především státní vlajky, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.14 1 2003
 • Prohlášení konkurzu na prodejde přerušuje řízení o zápisu vkladu do katastru nemovitostí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 1 2003
 • Přípustnost audionahrávky protistranny jako důkazu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 1 2003
 • Je možné na dědictví doplatit?, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 1 2003
 • Darovací smlouva - vyměření darovací daně při vrácení daru, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 1 2003
 • Poukázka, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.9 12 2002
 • Reklamace bot, ujednání nad rámec záručních podmínek, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 12 2002
 • Nájem služebního bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 12 2002
 • Služební byt - nájem, právo bydlení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 11 2002
 • Vypořádání společného nájmu manželů k družstevnímu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 11 2002
 • Vlastník je oprávněn pronajmout byt, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 11 2002
 • Autorské dílo - fotografie, negativ, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 11 2002
 • Potvrzení o vrácení půjčky, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Úřední úschova, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Koupě podílu na nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Povinnost platit výživné na nezletilé dítě, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Soudní exekuce, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Zákonný zástupce nezletilého, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Soudní řešení spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Oceňování majetku ve spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Sazba darovací daně a platba daně z nemovitosti., Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.21 11 2002
 • Vyživovací povinnost rodičů k dětem, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • K důvodu pro obnovu řízení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Smlouva o smlouvě budoucí - náležitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Užívání věci v podílovém spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Údržba věci ve spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Odstoupení z funkce jednatele, odchod společníka z s.r.o., Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Překročení zákonného zmocnění jednat za podnikatele, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Vypořádání společného nájmu manželů k družstevnímu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Rozvod - vypořádání práv ke společnému bydlení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Rozvod s cizincem, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Náhrada škody způsobené soudním rozhodnutím, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Uzavření sňatku v cizině, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Dohoda o vypořádání majetkových vztahů při tzv. rychlém rozvodu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Dohoda o vypořádání manželů - zatajení společných věcí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Výše výživného, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Vypořádání majetku pro dobu po rozvodu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Nedoručitelné výživné - prodlení věřitele, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Sousedská práva - ohrožení sousedova pozemku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Povinnosti pronajímatele bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Zatajení věcí patřících do pozůstalosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Pronájem nebytových prostor, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.14 11 2002
 • Nájemní smlouva uzavřená zmocněncem, nájemné, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 11 2002
 • Vlastníkova práva, kolace, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 11 2002
 • Nabývání nemovitostí v ČR cizinci ze států Evropské unie, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 11 2002
 • Plná moc, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 11 2002
 • Vydědění, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.12 11 2002
 • Dědictví po matce, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.12 11 2002
 • Náležitosti smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.12 11 2002
 • Neopomenutelný dědic, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.12 11 2002
 • Nikoho nelze nutit k převodu vlastnictví, rozdělení spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.12 11 2002
 • Vymáhání výživného, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.12 11 2002
 • Dluh váznoucí na pozůstalosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 11 2002
 • Zajištění dluhu, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.7 11 2002
 • Dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 11 2002
 • Směna nájemních bytů, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.6 11 2002
 • Promlčení, exekuce, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.6 11 2002
 • Povinnost pronajímatele odstranit závady, sleva z nájemného, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.6 11 2002
 • Ověření podpisů na plné moci k prodeji nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.6 11 2002
 • Styk rodičů s dětmi, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.6 11 2002
 • Konkurz - kdy lze podat návrh, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.5 11 2002
 • Občanské sdružení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.5 11 2002
 • Odpovědnost za vady prodané věci, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 11 2002
 • Rozvod manželství, vyživné rozvedeného manžela, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 11 2002
 • Dodatečné projednání dědictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 11 2002
 • Prodloužení záruční doby při prodeji spotřebního zboží, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 11 2002
 • Závěť - obsah, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 11 2002
 • Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.31 10 2002
 • Plnění v cizí měně, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.31 10 2002
 • Darování mezi manžely, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.30 10 2002
 • Prodej spoluvlastnického podílu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.30 10 2002
 • Výživné zletilé dceři, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Výživné, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.24 10 2002
 • Výše bolestného a náhrady za stížení společenského uplatnění, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Prodej zboží v obchodě na objednávku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Podnájemní smlouva, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Prodej zděděné nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Ručení společníků a statutárních orgánů s.r.o., Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Problematika výživného, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Trvalé bydliště a právní vztah k bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Vyžadování plnění v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Osvojení, určení otcovství, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.22 10 2002
 • Započtení na dědický podíl, tzv. kolace, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.22 10 2002
 • Výše výživného, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 10 2002
 • Odhlášení trvalého bydliště, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.21 10 2002
 • Náležitosti směnky, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 10 2002
 • Stížnost na notáře, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 10 2002
 • Náležitosti darování, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.21 10 2002
 • Rozšíření SJM, je-li jeden z manželů cizinec, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 10 2002
 • Prodej ideální části nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 10 2002
 • Správa majetku opatrovance, věcné břemeno, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.16 10 2002
 • Úklid společných prostor v domě, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.16 10 2002
 • Komínová vložka - společná součást domu?, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.16 10 2002
 • Výpověď z nájmu z důvodu oprav bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.16 10 2002
 • Správa podílového spoluvlastnictví II., Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Správa podílového spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Pojistná smlouva, pojistná událost, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Splnění dluhu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Daně z nemovitostí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Darovací smlouva - znalecký posudek, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.14 10 2002
 • Správa podílového spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Náhradní byt, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Zákaz konkurence v obchodním právu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Smlouva o smlouvě budoucí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Věcné břemeno - výminek, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Dekret na byt, přechod nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Trvalé bydliště - pouze evidenční účel, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Povinnost platit nájemné, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Převod členských práv k družstvenímu bytu darem, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Stavební úpravy v nájemním bytě, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Přechod nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Zrušení spoluvlastnictví k bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Nájem movité věci, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.4 10 2002
 • Darovací smlouva - forma, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 10 2002
 • Hospodaření s věcí v podílovém spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.4 10 2002
 • Vypořádání SJM a nájmu k družstevnímu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 10 2002
 • Poplatník daně z převodu nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.3 10 2002
 • Vstup do bytu za účelem odečtu vodoměru - věcné břemeno?, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 10 2002
 • Intabulační doložka, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 10 2002
 • Stanovy sdružení vlastníků bytových jednotek, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 10 2002
 • Platba daně z převodu nemovitosti., Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.3 10 2002
 • Definice vlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Místní příslušnost soudu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Rozdělení spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Patologické hráčství (sázka a hra, půjčka, zbavení způsobilosti k právním úkonům), Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Přechod nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Úprava výživného, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.1 10 2002
 • Náležitosti plné moci, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.1 10 2002
 • Darování *na dálku*, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Zajištění náhradního ubytování, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.26 9 2002
 • Ochrana projevů osobní povahy, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.26 9 2002
 • Kupní vs. odhadní cena nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Splnění ručitelského závazku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Rozvod manželství, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Drobné opravy a běžná údržba, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Kupní smlouva, dědické podíly, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 9 2002
 • Daň z prodeje nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.23 9 2002
 • Prodlení věřitele, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.20 9 2002
 • Platnost směnky, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.20 9 2002
 • Ověření plné moci, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.20 9 2002
 • Excindační žaloba, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.20 9 2002
 • Užívání bytu, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.20 9 2002
 • Sousedské právo - odstranění převisů, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.20 9 2002
 • Darování nemotivosti nezletilému, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.17 9 2002
 • Závěť psaná vlastní rukou, velikosti podílů., Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.13 9 2002
 • Podmínky v závěti, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.13 9 2002
 • Dědici zařazení ve 3. skupině, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.13 9 2002
 • Vypořádání společného jmění, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 9 2002
 • Změna nájemní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 9 2002
 • Podjatost soudce, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 9 2002
 • Drobné opravy v bytě, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 9 2002
 • Podepsání kupní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 9 2002
 • Výpověď z nájmu bytu z důvodu jeho neužívání, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 9 2002
 • Darování, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.9 9 2002
 • Dědění ze závěti, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.5 9 2002
 • Proplacení směnky, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 9 2002
 • Ochrana vlastnického práva, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 9 2002
 • Zápis do katastru nemovitostí, Občanské pr. - dotazy, Michal Bernášek, publik.30 8 2002
 • Dědické podíly, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.30 8 2002
 • Započtení daru na dědický podíl, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.30 8 2002
 • Rozdělení podílového spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.30 8 2002
 • Rozšíření společného jmění manželů, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.30 8 2002
 • Sazba daně darovací, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.29 8 2002
 • Dar jako součást dědictví, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.28 8 2002
 • Převod pozemku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 8 2002
 • Sousedské vztahy (náhrada škody), Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.28 8 2002
 • Uzavření nové nájemní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Roman Kočí, publik.27 8 2002
 • Užívání bytu bez právního titulu, Občanské pr. - dotazy, Roman Kočí, publik.27 8 2002
 • Kupní smlouva na automobil, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.27 8 2002
 • Sousedské vztahy (soudní ochrana), Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.27 8 2002
 • Změna nájemní smlouvy k bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
 • Vrácení daru, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
 • Smlouva o smlouvě budoucí - kupní., Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
 • Sousedské vztahy (grilování), Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.27 8 2002
 • Sousedské vztahy (živý plot), Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.27 8 2002
 • Ukončení dědického řízení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
 • Ukončení společného nájmu bytu po rozvodu manželů, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Přijetí návrhu smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Prodloužení nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Nájemní smlouva na dobu určitou, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.26 8 2002
 • Koupě rodinného domku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Sousedské vztahy (užití svépomoci), Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.26 8 2002
 • Změna nájemní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Sousedská práva, Občanské pr. - dotazy, Michal Bernášek, publik.23 1 2001
 • Jaké jsou náležitosti nájemní smluvy?, Občanské pr. - dotazy, Ján Matejka, publik.17 8 2000
 • Jaký zákon, či předpis upravuje nájem nebytových prostor? Odkdy platí?, Občanské pr. - dotazy, Ján Matejka, publik.17 8 2000
  Zobrazit příspěvky v této kategorii dle pořadí
  1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.
  Nebo 1-25, 26-50, 51-75.
  Též možno 1-50, 51-100.
  Nebo rovnou vše (1-500).
 • Odkaz na seznam soudů:
  www.justice.cz

  Třídění dle typu
  Další rubriky