Je možné na dědictví doplatit?

Můj dotaz je ohledně dědictví po otci. Zdědil jsem majetek ve výši 30.000,- Kč a dluh ve výši 100.000,- Kč. Chci vědět zda jsem povinen splatit celou dlužnou částku, nebo pouze do výše plusového dědictví.

Dle občanského zákoníku (§ 470 an.) dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí. Důležité je, že odpovídá "do výše ceny nabytého dědictví", tedy nemůže na dědictví doplatit. Druhou stranou mince je však to, že se majetek Váš a majetek zdědění spojí a odpovídáte čímkoliv ze svého majetku. Dám příklad - zdědíte automobil v hodnotě 30.000,- Kč, který přejde do Vašeho vlastnictví. Věřitelé však mohou požadovat zaplacení dlužné částky z Vašich peněz (následnou exekuci mohou vést např. na Váš účet či mzdu).

Je-li dědictví předluženo (jak je tomu ve Vašem případě), mohou se dědici s věřiteli dohodnout, že jim dědictví přenechají k úhradě dluhů. Soud tuto dohodu schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům. Důležité je také vědět, že neodpovídáte věřitelům, kteří svoji pohledávku v dědickém řízení i přes výzvu neuplatnili.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky