Dekret na byt, přechod nájmu bytu

Zdědila jsem po matčině smrti dekret na družstevní byt. Mohu si já určit, kdo v tom bytě bude bydlet nebo ostatní sourozenci maji na ten byt stejné právo jako já, i když já jsem majitelka dekretu. Jaká práva mi dává držení dekretu? Jsem povinna vyplatit ostatní sourozence v případě, že bych chtěla byt prodat.

Dekret na byt je označením listiny, která opravňuje jejího držitele k užívání bytu, který je v dekretu označen. Jde vlastně o obdobu nájemní smlouvy (kvazi-vlastnický charakter nájemního bydlení zděděný z dob komunismu). Dekret na byt byl vydáván za minulého režimu národním výborem. Opravňuje jeho držitele k užívání bytu na dobu neurčitou. Jeho právní rámec zakotvil § 871 odst. 1 občanského zákoníku: "Právo osobního užívání bytu a právo užívání jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení vzniklé podle dosavadních předpisů, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se mění dnem účinnosti tohoto zákona na nájem (od 1.ledna 1992)".

Píšete, že jste "zdědila dekret na družstevní byt". Jde-li opravdu o družstevní byt, neužívá se pojmů "dědit a dekret", ale dopadá na Vás ustanovení § 706 odst. 1 občanského zákoníku o přechodu nájmu k bytu. Jestliže jste splnila všechny podmínky, stala jste se nájemníkem po vaší zemřelé matce. Vy určujete, kdo bude s Vámi v bytě bydlet, jestliže na sourozence právo k nájmu nepřešlo, nemají k bytu žádné užívací právo. Vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a nájemce se řídí platnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Nájemní byt nemůžete prodat, nejste jeho vlastníkem. Můžete pouze převést členská práva a povinnosti na jinou osobu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky