Nabývání nemovitostí v ČR cizinci ze států Evropské unie

Prosím vás o zaslání odpovědi na mé otázky. Může nakupovat cizinec ze státu, který patří do Evropské unie, jako fyzická osoba nemovitosti v České republice od 1.1.2003, nebo je to možné už v roce 2002? Jestliže to není možné v roce 2002, bude se zákon od 1.1.2003 pro cizince (fyzické osoby) ze států Evropské unie měnit? Za vysvětlení předem děkuji.

Nabývání nemovitostí na území České republiky upravuje devizový zákon č. 219/1995 Sb. v platném znění. Nejprve je nutno definovat si určité pojmy:

- tuzemskem se rozumí území České republiky,

- tuzemcem fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku,

- cizozemcem pak ostatní fyzické nebo právnické osoby.

Bez omezení může v tuzemsku nabývat nemovitosti tuzemec a cizozemec, který má české státní občanství. Cizozemec bez české státní příslušnosti může nemovitosti v tuzemsku nabývat pouze tehdy, jestliže mu to výslovně povoluje zákon. Jedná se například o § 17 devizového zákona, který uvádí například tyto případy: nabývání děděním, pro diplomatické zastoupení cizího státu za podmínky vzájemnosti, jde-li o nemovitost nabývanou do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je cizozemcem, nebo má-li cizozemec nabýt nemovitost od manžela, rodičů nebo prarodičů, jde-li o stavbu, kterou cizozemec vystavěl na vlastním pozemku, atd.

V zákoně tedy není stanovena žádná výjimka pro cizozemce pocházející ze států Evropské unie a ani se s žádnou výjimkou do budoucna nepočítá. Česká republika naopak vyjednala v rámci vstupních rozhovorů sedmileté přechodné období pro nabývání zemědělské půdy cizinci z Evropské unie a pětileté pro prodej nemovitostí. To znamená, že sedm (respektive pět) let se tato oblast bude řídit českými právními předpisy.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky