Podmínky v závěti

Dobrý den, chtěla bych se informovat jak postupovat při sestavování závěti, kdy osoba, která ji chce sepsat je spolumajitelem několika společností (jestli se tato závět něčím liší od tradičních závětí, kde se odkazuje pouze osobní majetek a zda jde dědicům nařídit, jak s dědictvím naložit). Předem velice děkuji za odpověď.

Závěť, jíž se odkazují práva a povinnosti spojené s účastí ve společnost, se žádným zásadním způsobem neliší od závěti jímž zůstavitel odkazuje běžný movitý i nemovitý majetek. Co se týče možnosti připojit k závěti jakékoliv podmínky, tak s výjimkou zůstavitelova příkazu na započtení daru na dědický podíl dědice. Připojení podmínky k závěti nemá podle § 478 žádné právní následky.

Obchodní zákoník však v několika svých ustanoveních se závětí počítá. Tak například § 11 odst. 1 uvádí, že kdo zdědí podnik..., může podnikat pod dosavadní firmou s nástupnickým dodatkem, jen má-li k tomu výslovný souhlas zůstavitele... To znamená, že v závěti může být dán tento souhlas. Další věcí při dědění obchodních podílů je nutnost prostudovat společenskou smlouvu společnosti. Jde-li např. o společnost s ručením omezeným, je důležitý § 116 odst. 2. Ten stanoví, že obchodní podíl se dědí, ale společenská smlouva to může vyloučit, pokud má společnost více než jednoho společníka.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky