Správa podílového spoluvlastnictví II.

Dotaz: pokud je dům ve společném vlastnictví a jeden z vlastníků se rozhodne nakoupit do společných prostor domu něco, co je vysloveně proti vůli druhého majitele (zde se konkrétně jedná např. o koberce na stěnách, když je jedno z dětí alergik), má právo vyžadovat úhradu poloviny výdajů?

O domu, který je v podílovém spoluvlastnictví, se dá říci, že každý ze spoluvlastníků je vlastníkem celého domu. Podíl pak vyjadřuje míru jeho práv a povinností, které mu ze spoluvlastnictví vznikají (např. to, jak velkou částkou se bude podílet na úhradách spojených se správou domu). Občanský zákoník hovoří v § 139 odst. 2 o hospodaření se společnou věcí. Zde však má na mysli např. její rekonstrukci, opravu, pronájem apod. O hospodaření s věcí rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů počítanou podle velikosti podílů. Jestliže se nedosáhne většiny, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Naopak - jde-li o důležitou změnu na věci, může se též přehlasovaný spoluvlastník obrátit na soud, aby rozhodl.

Píšete o kobercích na stěny. Jestliže tyto mají suplovat např. tapety (byly by pevně spojeny se stěnou), pak by se jednalo o správu věci a rozhodovala by většina spoluvlastníků počítáno podle podílu (o tom, zda tam budou by nemohl rozhodnout jeden spoluvlastník, který nemá většinu). Na úhradě za tyto koberce by se podíleli všichni spoluvlastníci podle velikosti svých podílů. Jestliže se však jedná o koberce, které plní dekorační funkci (jsou na stěně pouze zavěšené), nemyslím si, že by šlo o změnu na věci a ostatní spoluvlastníci by neměli povinnost na jejich pořízení přispívat.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky