Pravidla pro užívání státních symbolů, především státní vlajky

Dobrý den. Rádi bychom si před naším domem postavili stožár a vyvěsili na něm trvale naši státní vlajku. Je to možné? Nedopustíme se nějakého přestupku? Jsou snad nějaká pravidla pro vyvěšování vlajky? Prosím o odpověď. Děkuji.

Pravidla pro užívání státních symbolů upravuje zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Zákon upravuje užívání státních symbolů České republiky, a to velkého státního znaku a malého státního znaku, státní vlajky, vlajky prezidenta republiky, státní pečeti a státní hymny.

Pravidla pro užívání státní vlajky obsahuje § 7 a následující. Jednak je zde upraveno užívání státní vlajky oprávněnými osobami, kterými jsou myšleny např. ministerstva, soudy, obce apod. (které vyvěšují státní vlajku při příležitosti státních svátků povinně), a jednak je zde obsaženo ustanovení o tom, že ostatní fyzické a právnické osoby mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,

b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,

c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,

d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,

e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,

f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,

g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,

h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,

i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,

j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,

k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

Při porušení některého z výše uvedených ustanovení se osoba dopustí správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta do výše 10.000,- Kč.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky