Poukázka

Dřív jsem podnikal na živnostenský list a společnost, pro kterou jsem dělal práci, mi dodnes dluží za odvedenou práci asi 15.000,- Kč. Jakými způsoby bych mohl z nich ty peníze dostat? Můžu tento dluh nějakým způsobem převést na druhou osobu, které dlužím zase peníze já? Jakože můj bývalý "odběratel práce" by tento dluh musel zaplatit nějaké jiné osobě, které dlužím peníze já. Tím pádem bych vypadl z kola. Je to možné?

Občanský zákoník upravuje tzv. poukázku. Jde o institut, který by mohl být použitelný pro Váš případ. Vystupují zde tři strany - poukazatel (Vy), poukázaný (Váš dlužník), poukazník (ten, komu dlužíte Vy). Poukázkou opravňujete osobu, které dlužíte, aby vybrala plnění u Vašeho dlužníka a toho zmocňujete, aby dluh, který má k Vám, splnil Vašemu věřiteli na Váš účet. Pokud je poukázaný to, co má plnit, již poukazateli dlužen, je vůči němu povinen poukázce vyhovět - musí ji přijmout. Jeho závazek zanikne, není-li jinak dohodnuto, pouze tím, že splní podle poukázky poukazníkovi. Jestliže se má poukázkou splnit dluh poukazatele u poukazníka, který s tím souhlasil, je poukazník povinen poukázaného vyzvat, aby plnil. Jestliže nechce poukazník použít poukázku nebo odepírá-li poukázaný poukázku přijmout nebo podle ní plnit, je poukazník povinen oznámit to bez zbytečného odkladu poukazateli (tedy když nebude chtít Váš dlužník plnit Vašemu věřiteli, musí Vám to věřitel bez zbytečného odkladu oznámit).

Tento institut je vhodný právě pro úpravu vztahů, kdy "prostřední osoba" (kterou jste v tomto případě Vy) - jednak někomu dluží a jednak je někomu dlužna.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.12.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky