Smlouva o smlouvě budoucí - kupní.

Dobrý den, prosím o radu, jak sepsat smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitosti, kterou jsme získali dědictvím a ještě není provedena změna v LV na katastrálním úřadě. Díky za odpověď.

Podle § 50a občanského zákoníku mohou strany uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Podstatnými náležitostmi jsou určení doby, do kdy má k uzavření (ve Vašem případě kupní) smlouvy dojít a její náležitosti (určení stran, předmětu koupě, ceny). Ve Vašem případě bych však doporučil spíše nežli smlouvu o smlouvě budoucí, uzavřít klasickou kupní smlouvu s odkládací podmínkou - s tím, že smlouva vstoupí v účinnost až v okamžiku, kdy bude proveden zápis Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí (samozřejmě věcněprávní účinky smlouvy nastanou až vkladem práva do katastru nemovitostí). Myslím, že jde o jednodušší řešení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky