Vypořádání majetku pro dobu po rozvodu

Dobrý den. Obracím se s prosbou o radu. Proto od začátku. V roce 1999 jsem založil s.r.o. i přes manželčin nesouhlas s podnikáním. Pak ale její přímý nesouhlas polevil a dovolila mi použít společně našetřené peníze jako půjčku pro zahájení podnikání. Z její strany nedošlo k jakémukoliv vměšování do fungování firmy ani k jakékoliv pomoci, ani dobrovolné, která by měla přínos zisku pro firmu. V této době vznikla náklonnost k jiné ženě, která dokázala projevovat porozumění jinak, než manželka. I když došlo k vynucené pomoci ze strany manželky, ale pouze ve zpracovávání nevýznamných položek agendy, pomoc brzo polevila. Teď už o pomoc manželky nemám vůbec zájem. Dopadlo to tak, že teď chci podat žádost o rozvod po vzájemné dohodě, jenže ze strany manželky přišel podnět ohledně vyrovnání majetkových vztahů. Ta teď chce část zisku firmy a tento její podíl údajně chce ukládat na konto, které bude patřit synovi. Proto se chci zeptat, zda má právo na jakýkoliv podíl ze zisku firmy jestliže se na tomto zisku fyzicky nepodílí? Chtěl jsem jí navrhnout, že nechám na ni převést celou firmu, ať si s ní dělá co chce, jenže to ona nechce. Nesouhlasí ani s tím, že jí vrátím polovinu vkladu plus nějaké procento navíc. Prostě a jednoduše řečeno, já budu dál dřít od nevidím do nevidím a ona si bude užívat bezpracného zisku. Má na toto nějaký nárok? Za brzkou odpověď předem děkuji.

Vznikem manželství a nabytím první věci ze společných prostředků vzniklo mezi Vámi a Vaší manželkou společné jmění manželů. Tento majetek tvoří jak aktiva, tak pasiva. Majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů použít k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. K daším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba.

Vaše zisky ze společnosti plynou během manželství do společného jmění (nebyla-li uzavřena smlouva, která toto upravuje jinak). Po zániku manželství zaniká i společné jmění a musí být provedeno jeho vypořádání. Vychází se přitom z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné.

Jestliže po zániku manželství budete pokračovat v podnikání jako společník s.r.o., pak zisky z toho plynoucí již nabýváte do svého výlučného vlastnictví a Vaše manželka k nim nemá žádné právo. Po zániku manželství, bude-li váš syn svěřen do její péče, může požadovat pouze výživné k vašemu dítěti. To, aby jste jí odváděl pravidelně část svého zisku z podnikání však nemůže chtít, toto nelze opřít o žádný právní titul.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky