Kupní smlouva - vznik, disimulace darování

Chtěla bych se zeptat, jestli je platná kupní smlouva na část nemovitosti uzavřená mezi mnou a rodiči mého přítele? Smlouva byla podepsána před 3 roky a je v ní ustanovní o tom, že byla zaplacena částka hodnoty domu. Ale zaplacena jim nebyla. Nyní máme spor, kdy mi řekli, že mi to sice zčásti jako dali, ale nemám doklad o zaplacení. Bylo mi vysvětleno, že u darovací smlouvy je vyšší daň, že kupní smlova je levnější.

Z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, jaký máte problém. Předpokládám, že Vy jste byla kupující a rodiče Vašeho přítele prodávající. Obecně lze říci, že kupní smlouva se stává platnou podpisem smluvních stran. Věcněprávní účinky však nastávají až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jestliže je Vaše vlastnické právo v katastru zapsáno, pak jste spoluvlastnicí domu. Povinností prodávajících bylo zaplatit daň z převodu nemovitosti a daň z příjmu. Jestliže jste jim dodnes nezaplatila kupní cenu, pak Vás tato povinost stále stíhá (pokud nedošlo k promlčení).

Jestliže však uzavírají účastníci kupní smlouvu pouze na oko a chtějí tím zastřít jiný právní úkon (např. darování), pak se jedná o tzv. disimulaci (§ 41a odst. 2 občanského zákoníku) a platným je úkon, který měl být skryt. Při darování je poplatníkem daně darovací nabyvatel daru.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 28.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 28.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky