Vypořádání společného nájmu manželů k družstevnímu bytu

Mám dotaz: Matka mé přítelkyně, se chce kvůli opakované nevěře z manželovi strany rozvést. Zajímalo by mě, jak je to s majetkovým vypořádáním družstevního bytu, ve kterém žijí již dvacet let ve společné domácnosti. Byt je psaný na manžela, který v něm již před svatbou bydlel. Má manželka nějaký majetkový či finanční nárok na tento byt? Jestliže ne, musí se z bytu po rozvodu vystěhovat i když tam má trvalé bydliště? Předem děkuji za odpověď.

Společný nájem družstevního bytu řeší občanský zákoník (§ 703 a následující). Stal-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství. Nevznikne však společené členství manželů v bytovém družstvu. Výlučným členem je pouze ten z manželů, jemuž svědčilo nájemní právo již před sňatkem.

Nabyl-li práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem; právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. Rozvedenému manželu, který je povinen byt vyklidit, postačí poskytnout náhradní ubytování; soud však z důvodů zvláštního zřetele hodných může rozhodnout, že rozvedený manžel má právo na náhradní byt.

Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky