Tržní nájem u obecních bytů

Zajímalo, by mě, zda městský úřad nepostupuje protiprávně, přiděluje-li městské nájemní byty pomocí obálkové metody, t.j. tomu kdo nabídne vyšší nájemné. Dosud snad platí, že nájemné je regulované. Děkuji za odpověd.

Náš právní řád zná jednak nájemné regulované, jednak nájemné tržní. V době platnosti vyhlášky (později cennového výměru) o nájemném se regulované nájemné nevztahovalo na byty postavené bez účasti veřejných prostředků nebo byty v domech postavených bez účasti veřejných prostředků, které byly kolaudovány po 30.6.1993. Regulace se také nevztahuje na byty, kde se sjednává nová nájemní smlouva (nedojde-li např. k přechodu nájmu). Jestliže tedy má město nové byty, chová se jako každý jiný vlastník a výše nájemného v těchto nových bytech pak závisí na dohodě obou stran. Město nepostupuje protiprávně.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky