Vymáhání výživného

Dobrý den, můj dotaz se týká neplacení výživného na nezletilého syna. Jsem svobodná matka, mám dvouletého syna. Jeho otec mi ani přes soudní rohodnutí neplatí výživné a to již po dobu 15ti měsíců. Již jsem podala trestní oznámení, uvědomila soud,... a výsledek je jedině ten, že otec mého syna se déle než 4 roky nezdržuje na trvalém bydlišti, přechodné nemá, pravděpodobně není zaměstnán, takže jediná rada, kterou mi zatím poskytla policie zní, abych si ho našla sama. Částka, kterou mi dluží je skutečně pro mne nezanedbatelná a já bych proto chtěla vědět, jakým způsobem ji mohu vymáhat a jaké šance mám. Velice děkuji za vaši odpověď.

Práva a povinnosti, která jsou vymezena v pravomocném soudním rozhodnutí, ještě nemusí být vždy ze strany povinného "dobrovolně" v dané lhůtě naplněna. Pokud povinný subjekt takovou povinnost nesplní, pak může být k plnění přinucen pomocí zvláštního řízení, které se nazývá výkon rozhodnutí nebo tzv. exekuční řízení. Exekuce je procesními normami svěřena různým orgánům, mezi nimiž rozhodující místo zaujímá právě soud.

Výkon rozhodnutí může být nařízen jen na základě návrhu oprávněného. V návrhu musí být uvedeno, jakým způsobem má být exekuce vedena. Výkon rozhodnutí, které ukládá zaplacení peněžité částky, může být vedeno srážkami ze mzdy povinného nebo přikázáním pohledávky z účtu povinného, přičemž musí být vždy označen zaměstnavatel, který mzdu vyplácí, nebo číslo účtu a banky, u které má povinný veden účet. K návrhu na výkon rozhodnutí musí být vždy doloženo příslušné rozhodnutí, které je opatřeno doložkou vykonatelnosti. Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení. Jestliže oprávněný navrhne několik způsobů k vydobytí své pohledávky, ačkoliv mu stačil jen jeden způsob, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tím způsobem, který mu stačí k uspokojení jeho pohledávky. Po nařízení výkonu rozhodnutí se o jeho provedení postará soud.

Exekuce k vymožení peněžitého plnění lze provádět formou srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu povinného, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí a prodejem podniku.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky