Prodej zděděné nemovitosti

Rodiče mé přítelkyně zdědili rodinný dům, který se rozhodli prodat. Vztahuje se na prodej zděděného domu daň z příjmů?

I na prodej zděděné nemovitosti se vztahuje daňová povinnost.

Za prvé jde o daň z převodu nemovitosti. Poplatníkem je převodce (prodejce), nabyvatel (kupující) je ručitelem. Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná.

Za druhé jde o daň z příjmu. Od daně jsou však osvobozeny např. příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Osvobozeny jsou též příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řádě přímé nebo manželem (manželkou).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 31.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky