Hospodaření s věcí v podílovém spoluvlastnictví

Děláme novou fasádu a jeden za spoluvlastníků změnil druh omítky, bude dražší, aniž by se dohodl se všemi, musím platit doplatek, když bylo původně dohodnuto jinak?

Pokud jde o věc v podílovém spoluvlastnictví, rozhodují o hospodaření se společnou věcí spoluvlastníci většinou, počítanou podle podílů. Pokud jste měli uzavřenou smlouvu na provedení omítky, na které jste se jako spoluvlastníci většinou dohodli, případně pokud jste takovouto dohodu neměli a většina spoluvlastíku nedala souhlas ke změně zakázky, postupoval ten spolumajitel, který tak učinil bez vědomí ostatní protiprávně a dohoda mezi ním a společností provádějící opravu je neplatná. Pokud je to ještě možné uvědomte o tomto společnost provádějící opravu a trvejte na dodržení původní dohody. Pokud je již práce provedena, vícenáklady vzniklé použitím jiného druhu omítky má za povinnost uhradit ten, který takovéto zvýšení svým protiprávním jednáním způsobil. V tomto případě bych si od společnosti provádějící opravu vyžádal vypočtení navýšení nákladů oproti původní dohodě pro snažší vyrovnání spoluvlastníků.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky