Zrušení spoluvlastnictví k bytu

Dobrý den! Měl bych jeden dotaz. Jsme tři sourozenci a zdědili jsme byt po rodičích. Jeden ze sourozenců stále ještě v tomto bytě bydlí a nesouhlasí s prodejem a tvrdí, že je jeho. Žádná závěť nebyla nalezena. Přitom tento sourozenec může bydlet v domě svého manželského druha. Jaký je postup v takovém případě? A jestliže dojde ke splácení v jakých částkách a v jakých termínech je dotýčný povinen zaplatit? A co kdyby byl nezaměstnaný? Jaký je postup, když nechce splácet?

Jestliže nebyla sepsána závěť, pak nastupuje tzv. zákonná dědická posloupnost. Majetek zůstavitelele (zemřelého) je rozdělen podle pravidel stanovených občanským zákoníkem. Ve Vašem případě došlo k tomu, že jste se spolu se svými sourozenci stal spoluvlastníkem nemovitosti - bytu. To znamená, že každý z vás se podílí 1/3 na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví této věci. Všichni tři máte stejné právo byt užívat. Vy můžete se svojí třetinou disponovat. Nutno však pamatovat na § 140 občanského zákoníku: "Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké."

Je mi jasné, že se velmi těžko bude prodávat třetina bytu, ve kterém někdo bydlí. Jestliže není možná dohoda o výkonu spoluvlastnického práva, spoluvlastníci se nemohou dohodnout ani na zrušení spoluvlastnictví, může kterýkoliv z nich podat návrh na zrušení spoluvlastnictví a na jeho vypořádání k soudu. Rozdělení bytu není možné, proto bude soud uvažovat o přikázání bytu jednomu spoluvlastníkovi, který bude muset vyplatit přiměřenou náhradu ostatním. Nechtěl-li by věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů. Musím ale připomenout, že z důvodů zvláštního zřetele hodných soud nezruší a nevypořádá spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a rozdělením výtěžku. Takovou okolností může být to, že Váš bratr, který byt obývá, nemá na vyplacení ostatních spoluvlastníků, je vážně nemocen apod. Jestliže by měl ve vlastnictví nebo v nájmu jiný byt (kam by mohl jít), soud by spoluvlastnictví zrušil.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky