Povinnost platit výživné na nezletilé dítě

Rozvádíme se, manželka s dětmi se již odstěhovala a bydlí i se svým přítelem v podnájmu, rozvod u soudu zatím neproběhl. Já podnikám, ale v poslední době se mi nevede (téměř žádný zisk, jen náklady). Manželka je na mateřské dovolené a bere sociální podporu, a já jí platím výživné na děti, na kterém jsme se dohodli. Jenže kde mám brát peníze? Mám já nárok na sociální podporu, nebo doplatek do životního minima, nebo mám nárok na podíl na sociální podpoře, kterou bere manželka, protože při posuzování nároku se vychází z období, kdy jsme ještě žili spolu a před úřady jsme zatím posuzováni jako manželé. Musím platit výživné, když ještě nejsme rozvedeni? Děkuji za odpověď.

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Platí zásada, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Jestliže se od Vás manželka s dětmi odstěhovala, Vaše vyživovací povinnost trvá a musíte manželce přispívat na výživu svých dětí dle svých možností. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje.

Soud upraví rozsah vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem nejen v případě, kdy spolu nežijí, ale také v případě, kdy spolu žijí, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti. Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh. Jestliže by jste neposkytoval výživné svým dětem, může se Vaše manželka obrátit na soud a žádat určení jeho výše. Stejně tak Vy můžete podat návrh k soudu, aby jeho výši určil.

K Vaší další otázce - samozřejmě můžete žádat o dávky sociální podpory, Vaše žádost bude posouzena dle předpisů o sociálním zabezpečení. To však nic nemění na tom, že svým dětem musíte výživné poskytovat. Při určování jeho výše bude soud jistě vycházet z Vašich finančních možností.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky