Stížnost na notáře

Při řešení dědictvi po babičce nám přišel notář opilý. Kde si mohu stěžovat? Děkuji za odpověď.

Úkony v řízení o dědictví provádí notář, kterého pověří touto činností soud. V prvé řadě je tedy možné stěžovat si na postup notáře soudu. Možné je podat stížnost na notáře přímo u Notářské komory. Jestliže notář závažně nebo opětovně porušil svoji povinnost nebo jestliže jeho chováním byla závažně nebo opětovně narušena důstojnost notářského povolání (jde o tzv. kárné provinění), může mu být v kárném řízení uloženo některé z těchto kárných opatření: písemné napomenutí, pokuta až do výše 30.000 Kč, odvolání notáře.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky