Věcné břemeno - doživotní bydlení

Dobrý den. Mám otce, který před 8 lety podepsal u notáře, odmítnutí dědictví po své matce. Můj bratranec se dědictví nezřekl, a tím na něho přešlo dědictví domu, kde otec bydlí. V domě po celou dobu neteče voda, nejde topení. Otec tam bydlí za těchto podmínek. Bratranec ho chce nyní dát do pečovatelského domu, otec je z toho nešťastný, jelikož chce bydlet doma. Má bratranec právo ho vystěhovat, ačkoliv má otec zanesené v notářském zápise,že je vedený jako věcné břemeno? Nebo, aby ho nechal žít v takových podmínkách? Děkuji.

Předpokládám, že věcné břemeno, o kterém píšete, vzniklo smlouvou mezi Vaším otcem a bratrancem a je zapsáno na katastru nemovitostí. Jedná se o tzv. výminek (právo bezplatného bydlení) - opravňuje Vašeho otce, aby dům užíval k bydlení doživotně. Toto věcné břemeno musí respektovat každý vlastník domu, ať je to Váš bratranec, nebo jiná osoba, kterému by dům třeba v budoucnu prodal. Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Z toho vyplývá, že Váš otec provádí v domě běžnou údržbu, která souvisí s bydlením v domě (např. malování, údržba podlah apod.). Vlastník je však povinen provádět na věci zásadní úpravy, aby ta mohla být užívána k účelu, k jakému má. V tomto případě k bydlení - dle kolaudačního rozhodnutí.

Váš bratranec nemůže z vlastní vůle přestěhovat Vašeho otce do pečovatelského domu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 28.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 28.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky