Lze jednorázově vypořádat výživné?

Rád bych se zeptal, jestli zákon o rodině a úpravě výživného umožňuje jednorázové vypořádání výše výživného se souhlasem obou partnerů a souhlasem soudu. Případně jestli je to možné řešit vzájemnou smlouvou obou bývalých partnerů.

Vzhledem k tomu, že jste nespecifikoval o jakou vyživovací povinnost se jedná, zmíním se alespoň o dvou základních
a) vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti
b) vzájemná vyživovací povinnost rozvedených manželů

Ad a) Jednorázové vypořádání výživného na nezletilé dítě není možné. Plnění výživného zpravidla probíhá v pravidelných opakujících se částkách – dávkách (§ 97 odst. 1 ZoR). Logicky lze dovodit, že by se těžko určila celková výše výživného nezletilého např. na 10 let dopředu. Vždy je třeba přihlížet k měnícím se majetkovým poměrům povinného a měnícím se odůvodněným potřebám oprávněného. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu , upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (§ 86 odst. 1 ZoR). Vyjímkou z uvedeného jsou tzv. případy hodné zvláštního zřetele, kdy u výživného pro dítě může soud rozhodnout o povinnosti složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti (např. předpokládaná dlouhodobá ztížená dosažitelnost povinného, zvláštní či mimořádné majetkové poměry povinného). Soud vždy učiní příslušná opatření zaručující pravidelnou výplatu měsíčních splátek odpovídajících stanovenému výživnému (§ 97 odst. 2 ZoR).

Ad b) V tomto případě je možné poskytnout jednorázovou částku na základě písemné smlouvy (§ 94 odst. 2 ZoR). Rozvedený manžel, který není schopen sám se uživit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud, na návrh některého z nich (§ 92 odst. 1 ZoR).

Dotaz zodpověděla Kateřina Platonová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky