Dodatečné projednání dědictví

Dostali jsme před nedávnem dopis od jednoho Investičního fondu,že nám převádějí cenné papíry na jiný fond a přišlo to na maminčino jméno. Šla jsem se tam zeptat a zjistila jsem, že je v tom poměrně dost peněz (cca 13.000 Kč), ale že nám (mně a bratrovi) to vydat nemohou, protože tato kuponová knížka nebyla uvedena v dědickém řízení. My jsme o ní nevěděli a zjistili jsme to vlastně až nyni, tzn. osm let po smrti maminky. Paní mi ale říkala, že snad můžeme zažádat zpětně o zařazení do pozůstalosti, ale já se bojím toho, že by z toho mohl být víc problém než užitek. To by někdo mohl posuzovat jako podvod, nebo tak něco... a toho se právě bojím. Děkuji Vám.

Občanský soudní řád v § 175x počítá i s tzv. dodatečným projednáním dědictví. Objeví-li se po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelův majetek, popřípadě i dluh, provede soud o tomto majetku řízení o dědictví. Objeví-li se pouze dluh zůstavitele, řízení o dědictví se neprovede.

Nemusíte se bát, že by takové jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Jde o zcela běžnou věc, se kterou zákon počítá. Objeví-li se nový majetek, provede se dodatečné dědické řízení. Jestliže na takový majetek nepamatovala zůstavitelova závěť (a z toho, že se o něm nevědělo vyplývá, že v závěti o takovém majetku nebyla zmínka), postupuje se podle zákona. Bude se dědit dle dědických skupin, tak jak je uvádí zákon.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky