Rozšíření společného jmění manželů

Můj manžel měl družstevní byt (před manželstvím), během manželství přešel byt do osobního vlastnictví. Vlastníkem je pouze manžel. Nyní jsme se dohodli na spoluvlastnictví. Jak mám postupovat, abychom byli rovnocenní spoluvlastníci?

Je nutné abyste s manželem zašli k notáři, který pro Vás vyhotoví smlouvu, ve které Váš manžel vkládá jeho byt do společného jmění manželů, tím se stanete rovnocennými spoluvlastníky. Tato smlouva se uzavírá formou notářského zápisu u notáře (dle §143a Občanského zákoníku). Od vkladu do katastru nemovitostí se stanete rovnocennými spoluvlastníky a byt bude ve společném jmění manželů.

Dotaz zodpověděla Eva Mastná, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky