Rozvod s cizincem

Jsem vdaná za muže z Maroka. Máme spolu dítě, ale nežijeme ve společné domácnosti. Pokud by došlo k rozvodu, jaká jsou má práva případně práva mého manžela (sňatek je platný na obou stranách). Nebo, prosím, kde se mohu informovat? Byly mi doporučeny Ženevské konvence, ale požadovanou internetovou stránku jsem nenalezla (jsem internetový začátečník). Děkuji předem za odpověď.

Zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním (v platném znění) ve svém § 22 říká: "Zrušení manželství rozvodem se řídí právním řádem státu, jehož občany jsou manželé v době zahájení řízení. Jsou-li manželé příslušníky různých států, řídí se zrušení manželství rozvodem právním řádem České republiky." Jestliže tedy podáte návrh na rozvod u českého soudu, bude rozvodové řízení postupovat dle zákona o rodině a bude probíhat stejně jako jiné rozvodové řízení mezi českými občany.

Česká republika je též signatářem Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí. Úmluva se týká též práva péče o dítě včetně práv týkajících se péče o osobu dítěte a zejména práva na určení místa bydliště, jakož i osobního styku s dítětem včetně práva vzít si dítě na omezenou dobu do jiného místa, než je jeho obvyklé bydliště. Své dotazy můžete též směřovat na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, Benešova 22.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky