Koupě pozemku k výstavbě rodinného domu

Hodlám koupit pozemek pro výstavbu rodinného domu a potřebuji vědět, jak postupovat.

Na příslušném Katastru nemovitostí se zjistí stávající majitel pozemku, zdali na pozemku neleží věcné břemeno (např: hypotéka) a zdali určená parcela je stavební parcela. Nejedná-li se o stavební parcelu na Odboru výstavby se informovat o možnosti změnit parcelu na stavební a zdali v okolí bude nějaká dálnice, silnice, průmyslová zóna apod., neboť tyto věci mají vliv i na cenu pozemku. Dále cenu ovlivňuje jedná-li se o zasíťovaný pozemek, tj. přívody plynu, elektřiny, vody a kanalizace. Zasíťované pozemky mají vyšší nákupní cenu něž pozemky nezasíťované. Pak jen zbývá kontaktovat majitele pozemku.
Kupní smlouva o nemovitosti musí obsahovat dohodnutou kupní cenu a formu jakou bude zaplacena(hotově, převodem z účtu apod.), přesnou specifikaci kupovaného pozemku dle §5 odst.1 katastrálního zákona
a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu,
b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§29 dst. 3), parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, a s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.

Dotaz zodpověděla Eva Mastná, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky