Kupní smlouva, dědické podíly

Dobrý den. Zajímalo by mne, zda musí být kupní smlouva nemovitosti vždy sepsaná u notáře nebo stačí, když se kupující a prodávající domluví na oboustranně vyhovující ceně a dle všech náležitostí sepíší kupní smlouvu a patřičnou žádost o vklad nemovitosti na katastrální úřad. Dále pak, jedná-li se o odkoupení jednoho z dědiců, zda platí přesně stanovené dědické podíly nebo se lze dohodnout o vyplacení podílů jiných, se kterými všichni zúčastnění souhlasí a jaké poplatky s tím souvisí.

Obecná kupní smlouva je upravena v občanském zákoníku a mezi její obsahové náležitosti patří určení smluvních stran, přemětu koupě a ceny. Jde-li o koupi nemovitosti, musí mít smlouva písemnou formu. Požadavak notářského ověření, nebo snad soupisu smlouvy u notáře či advokáta zákon neobsahuje. Strany se samozřejmě mohou domluvit na oboustranně vyhovující kupní ceně, ale na nemovitost musí být stejně zpracován znalecký posudek, ve kterém bude odhadnuta její cena. Daň z převodu nemovitosti se totiž platí z ceny, která je vyšší (můžete např. koupit domek za 1.000.000 Kč, odhadní cena bude 1.500.000 Kč, a proto daň bude vyměřena z ceny odhadní.

K Vašemu druhému dotazu. Abych se přiznal, nejsem z něho moc moudrý. Jestliže chcete něco kupovat od dědiců, musíte počkat, až bude dědické řízení ukončeno (při něm mohou dědici uzavřít dědickou smlouvu a své podíly upravit odchylně od závěti i od zákona). Až bude dědické řízení skončeno, můžete uzavírat s dědici smlouvy o koupi jejich majetku.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky