Problematika výživného

Jsem 5 let rozvedený a se svojí bývalou manželkou vedu neustálé spory o výši výživného na 2 nezletilé děti - chlapce 11 a 14 let. Platím pravidelně výživné ve stanovené výši celkem 2.900,-Kč a navíc nepravidelně výživné mimořádné (celkem 4 - 6 tis./rok) při mimořádných výdajích. Pro děti ještě hradím pojistné se spořením cca 1 tis./měs., kapesné, náklady na jejich mobilní tel. a nepravidelně kupuji oblečení, obuv a sportovní výbavu.

Důvodem rozvodu byl nový vztah mé bývalé manželky, který trvá dodnes. Její nový druh má významnou pozici v jedné a.s. a jeho příjmy jsou velmi vysoké. Bývalá manželka je ředitelkou základní školy. Pravděpodobně v jejich rodinném rozpočtu jsou částky, kterými přispívám na výchovu svých dětí, opravdu zanedbatelné. Já mám příjmy průměrné a žiji s matkou v jejím 2 pokojovém obecním bytě. Družstevní byt, kde jsem bydlel před rozvodem jsem přenechal s ohledem na děti manželce a odešel pouze s osobními věcmi. Děti však již bydlí s matkou a jejím druhem v nově postaveném rodinném domě.

Mohu požádat soud o stanovení takové výše výživného,která by mě nezruinovala a zároveň znemožnila neustálé výhrůžky, že jestli nezaplatím ...to a to... tak už děti neuvidím a půjdu před soud?

Opravdu jsem měl povinnost valorizovat výživné automaticky každý rok protože nároky dětí rostou?

Je opravdu výživné určeno pouze na výživu a všechny ostatní náklady jsem povinen hradit polovinou?

Jsem povinen platit výživné i v případě, že celý měsíc o prázdninách mám děti na starost já? (zatím to dělám)

Jak se můžu bránit pomluvám kterými jsem matkou popisován dětem jako lakomec, který se o ně vůbec nezajímá a nechce platit co musí.

Můžu soud požádat o střídavou péči? Děti by to uvítaly a jsou už dost velké,aby se mohlo k jejich názoru přihlédnout?

Děkuji za odpověď a přeji Vám pěkný den.

Pokusím se postupně zodpovědět všechny Vaše dotazy, které spolu dosti souvisejí. Jestliže jsou děti pro dobu po rozvodu svěřeny do péče jednoho z rodičů, druhému je soudem stanovena povinnost platit výživné. Soud při rozhodování o jeho výši vychází jednak z příjmů obou rodičů, s potřeb dětí (s ohledem na jejich věk apod.), z jejich zdravotního stavu atd. Výživné zahrnuje příspěvek na veškeré náklady, které druhý rodič v souvislosti s výchovou a výživou dětí nese. To znamená, že jde o náklady na stravu, ošacení, náklady na školní vybavení, na zájmové aktivity dětí. Vše, co platíte navíc, než určil soud, je čistě Vaší věcí, z Vaší dobré vůle.

Soud určuje výši výživného i to, jakým způsobem má být placeno. Nejčastěji v měsíčních splátkách. Jde o opakující se plnění, jehož výše může být soudem změněna na návrh některého z rodičů. Rozhodující je změna poměrů - klasickým příkladem je růst dětí a s tím spojené vyšší náklady na jejich výživu. Rodič, který výživné pro své děti přijímá, není oprávněn měnit jednostranně jeho výši. Vždy musí rozhodnout soud. Proto nemusíte výživné automaticky každý rok valorizovat, pakliže o tom nerozhodl soud. Vy sám můžete podat k soudu návrh, aby výživné přiměřeně snížil a poukázat na své poměry a poměry rodiny, ve které děti žijí. Obecně platí zásada, že děti se mají podílet na životní úrovni svých rodičů, proto soudy stanovují výživné většinou na maximální výši.

Jestliže máte děti po dobu prázdnin u sebe, stále je rozhodnutí soudu účinné a Vy musíte na výživu dětí přispívat. Musíte plnit rozhodnutí soudu.

Samozřejmě, že můžete soud požádat o střídavou péči k dětem a k jejich názoru bude přihlédnuto, neboť již jsou ve věku (zvláště starší dítě), kdy dokáží své zájmy posoudit a vyvozovat pro sebe možné důsledky.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky