Započtení na dědický podíl, tzv. kolace

Dobrý den, prosím o odpověď na následující otázku: Za života rodičů dostala sestra darem od rodičů chalupu - byla sepsána darovací smlouva. Lze hodnotu této chalupy zohlednit po smrti rodičů v dědickém řízení? Děkuji.

§ 484 občanského zákoníku upravuje tzv. kolaci - započtení na dědický podíl. Nesepsal-li zůstavitel (ten, kdo zemřel) závěť, nastupuje dědění ze zákona. Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování (obvyklá v konkrétní rodině). Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést pouze v tom případě, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici-potomkovi neodůvodněně zvýhodněn.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 22.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 22.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky