Vlastník je oprávněn pronajmout byt

Dobrý den, rozvedl jsem se, ale nějakou dobu po rozvodu jsme s bývalou manželkou žili ve společném (městském) bytě. Během této doby město tyto byty privatizovalo, a po dohodě se svou bývalou manželkou jsem byt koupil do mého výlučného vlastnictví. V současné době již v tomto bytě nebydlím (bydlím v bytě sestry, tedy vlastně v podnájmu), ale mám zde trvalé bydliště. Aby bývalá manželka dostala příspěvek na bydlení, potřebuje nájemní smlouvu. Mohu jí tuto nájemní smlouvu vystavit já a pokud ano, jak mám postupovat? Musím být v evidenci bydlících osob (pro výpočet záloh na služby), když zde mám trvalé bydliště? Velmi děkuji za odpověď.

Jestliže je byt ve Vašem výlučném vlastnictví, můžete si s ním dělat “co chcete”. Můžete v něm bydlet, dát jej komukoliv do nájmu, prodat jej,... Jestliže Vaše bývalá manželka tento byt obývá a nemá uzavřenu nájemní smlouvu, pak jej užívá bez právního důvodu. Můžete po ní klidně chtít doplatit dlužné nájemné, pokud Vám za užívání bytu nic neposkytuje. Nájemní smlouvu s ní samozřejmě můžete uzavřít a doporučoval bych Vám to. Nájemní smlouva musí obsahovat všechny náležitosti předepsané zákonem, zejména musí být písemná.

Trvalé bydliště slouží pouze k evidenčním účelům. V seznamu bydlících osob pro výpočet záloh za služby by měly být uvedeny pouze osoby, které byt skutečně obývají.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky