Správa podílového spoluvlastnictví

Jsme dva vlastníci nemovitosti (rodinného domu), ale většinu výdajů platím já. Jde mi hlavně o vodu. Ročně mě stojí 13.000 Kč a nyní to nejspíš stoupne, protože si dotyčný nastěhoval další 2 lidi. Na PVaK mi poradili at si pořídím poměrové měřidlo, ale já se s dotyčným nemohu dohodnout. Přece nebudu stále platit za cizí /vodu, odpad, daň z nemovitosti, pojistky,.../. Na PVaK mi jiné řešení neporadili. Je špatné, že zákon na to nemyslel. Prosím, poraďte mi, jak mám docílit toho, abych platila jen za mnou skutečně spotřebovanou vodu. Je to již velmi finančně náročné a nespravedlivé. Nevím, co dělat. Děkuji moc.

Nemovitost, o které píšete, je nejspíše v podílovém spoluvlastnictví. To znamená, že jste oba dva vlastníci nemovitosti a podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Jaký je Váš podíl, zjistíte z tzv. listu vlastnictví (získáte jej na katastru nemovitostí). Budu uvažovat situaci, kdy Váš podíl je 1/2 a podíl druhého spoluvlastníka je taktéž 1/2.

Spoluvlastníci se na správě věci podílejí podle velikosti svých podílů. Jsou-li vaše podíly stejné, budete Vy platit polovinu a druhý spoluvlastník též polovinu úhrady za vodu apod. Není však řešením, spočítat si svojí polovinu, tu zaplatit a o nic jiného se nestarat. Spoluvlastníci jsou totiž ohledně věci ve spoluvlastnictví zavázáni solidárně. Například dodavatel vody by pak dluh (nedoplatek) mohl chtít zaplatit po Vás stejně jako po druhém spoluvlastníku.

Občanský zákoník má ustanovení (§ 511 odst. 3), které se týká toho, když jsou dlužníci zavázáni solidárně (to je váš případ) a platí pouze jeden z nich (což jste Vy). Máte možnost domáhat se, aby Vám spoludlužník zaplatil svůj díl (tedy polovinu). Máte možnost obrátit se i na soud, který může vydat platební rozkaz vůči Vašemu spoluvlastníkovi, nebo jej k zaplacení dlužné částky odsoudit v řádném řízení. Jestliže by dlužník dobrovolně neplnil, přišla by na řadu exekuce (na mzdu, movité věci apod.)


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky