Sousedské vztahy (soudní ochrana)

Soused parkuje v blízkosti mého domu autobusem. Hlavně při startování a odjíždění mě silně obtěžuje hlukem a výfukovými plyny. Po mé stížnost na OÚ jsme podepsali dohodu, že bude parkovat na jiném místě. Tuto dohodu nedodržuje. Na moje další stížnosti OÚ nijak nereaguje. Mohu se nějakým způsobem domoci toho, aby soused neparkoval v mé blízkosti? Soused jezdí u soukromé firmy. Budu vděčen za každou dobrou radu.

Náš soused nás také obtěžuje kouřem. Černým, páchnoucím, pravděpodobně pálí plasty a jiné podobné odpady. Domluva s ním asi nebude (stěžoval si na nás např., že jsme vysázeli strom 15 m od jeho plotu, apod.). Myslím si , že nepomůže ani stížnost na obecním úřade (přátelé).

V obou případech máte právo žádat o ochranu soud. Na Váš návrh soud uloží žalovanému povinnost zdržet se rušení, které ve svém rozsudku přesně vymezí. Soud nemůže žalovanému uložit, aby přímo něco konal, ale jen aby se něčeho zdržel a je na žalovaném jakými prostředky obnovy pokojného stavu dosáhne. V případě, že žalovaný bude pokračovat ve škodlivém rušení může soud žalovanému uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč. Váš návrh je třeba podat co nejkonkrétněji, aby i rozsudek soudu mohl být formulován s co největší určitostí.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky