Styk rodičů s dětmi

Dobrý den, absolvoval jsem soudní řízení, kde byl nezletilý syn svěřen do péče manželky, mně bylo stanoveno výživné a styk dohodou. Manželka mi dělá díky "dohodě" potíže s kontaktem se synem a já si svoje rodičovství přestavuji jinak než jenom placení výživného. Ptám se, jestli je možné a jak ještě před rozvodem uplatnit u soudu úpravu styku se synem na konkrétní dny, víkendy, prázdniny atd. nebo jsem odkázán čekat, až na to dojde řada při rozvodovém řízení? Díky.

Z hlediska nezletilých dětí je pro rozvod manželství důležitý § 25 zákona o rodině, který nedovoluje manželství rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. O vhodnosti a účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření soud zpravidla zjistí názor orgánu vykonávajícího sociálně - právní ochranu dětí, který je obeznámen s poměry. Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z jeho rodičů přispívat na jeho výživu.

Před samotným soudním řízení o rozvodu manželství tedy musí být nutně upraveny poměry nezletilých dětí po dobu po rozvodu. Rodiče samozřejmně mohou přijít se vzájemnou dohodou (např. tzv. rychlý rozvod dle § 24a zákona o rodině tuto dohodu přímo předpokládá). Jestliže taková dohoda neodpovídá zájmům nezletilého, soud ji schválí. Teprve až nabude právní moci takové soudní rozhodnutí, může začít samotné rozvodové řízení.

Úprava poměrů nezletilých dětí není konečná. Jestliže se změní poměry, může kterýkoliv z účastníků žádat soud o vydání rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí změní. Jestliže by jste chtěl žádat o novou úpravu ještě před rozvodem, musel by jste soudu doložit, že se výrazně změnily poměry, které panovaly v době, kdy soud schvaloval vaši původní dohodu. Dosáhnout změny je však možné.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky