Prodlení věřitele

Dobrý den. Platím řádně měsíčně výživné na syna poštovní poukázkou. Toto nevyzvednuté výživné se mi vrací poštou zpět. Může později požadovat matka výživné u soudu zpětně? Děkuji za odpověď.

V tomto případě Vy jste dlužník a Vaše bývalá manželka věřitel. Váš vzájemný vztah se řídí občanským zákoníkem. Věřitel je povinen dlužníku poskytnout potřebnou součinnost nutnou ke splnění dlužníkovi povinnosti splatit svůj dluh. Touto součinností je jistě také převzetí řádně (v termínu splatnosti) zaslané poštovní poukázky. Jestliže tak neučiní, dostává se věřitel do prodlení. To má ten důsledek, že se do prodlení nemůže dostat dlužník (nemusí za dobu, po kterou byl věřitel v prodlení platit úroky z prodlení). Stále však zůstává věřiteli dlužen stejnou částku. Vaše manželka může tedy zpětně požadovat zaplacení dlužného výživného, ale nemůže požadovat zaplacení úroků z prodlení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky