Započtení daru na dědický podíl

Po smrti otce jsme zůstali dvě dcery a syn jako dědicové. Notářka při rozdělení dědictví rozdělila nemovitost a pole na tři stejné části. Sestra za života dostala jinou nemovitost jako dar. Při jednání jsme uplatnili započtení daru (kolace) do dědictví. Paní notářka rozdělila hotovost tak, že sestra dostane menší část peněz (sníženou o hodnotu nemovitosti) a já s bratrem větší část. Tak jsme souhlasili. Soud takto rozhodl a sestra se odvolala, že chce stejnou částku. Odvolací soud ještě neproběhl. Co můžeme očekávat. Je možno nezapočítat dar do dědictví. Jak asi soud (podle Vás) rozhodne? Zdvořile děkuji.

Jak vyplývá z § 484 občanského zákoníku, při dědění ze zákona je na dědicův podíl započteno to co za života od zůstavitele obdržel. Pokud nejde o darování obvyklá. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná a darování obvyklá pro konkrétní rodinu. Je totiž možné, že to co je v jednom případě darem obvyklým, může být v jiném případě dar značně překračující rámec obvyklosti (záleží na finančních možnostech rodiny). Z Vašeho dotazu vyplývá, že darování nemovitosí, případně jiných stejně finančně hodnotných věcí není u Vás obvyklé, a tudíž by měl odvolací soud, dle mého názoru, potvrdit rozhodnutí soudu prvního stupně.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky