Plná moc

V prosinci 1991 jsem zplnomocnila svou sestru ke zrušení stavebního spoření. Dodnes spoření nebylo zrušeno. Potřebovala bych vědět, jak dlouho je plná moc platná? Další otázka je, jakým způsobem je možne plnou moc odvolat? Děkuji.

Plnou moc upravuje občanský zákoník v § 31 a dalších. §33b říká, kdy plná moc zaniká:

provedením úkonu, na který byla omezena,

je-li odvolána zmocnitelem,

je-li vypovězena zmocněncem,

zemře-li zmocněnec.

Plná moc zaniká také smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco jiného. Zánikem právnické osoby, jež je zmocněncem nebo zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy, nepřecházejí-li její práva a závazky na jinou osobu. Zmocnitel se nemůže platně vzdát práva plnou moc kdykoliv odvolat.

Z tohoto vyplývá následující. Jestliže nebyla plná moc nijak časově omezena či nezanikla z výše uvedených důvodů, pak je platná, dokud nebude úkon proveden. Vy však (jako zmocnitel) můžete plnou moc kdykoliv odvolat a tohoto práva se nemůžete vzdát. Musíte však pamatovat také na to, že dokud nebude odvolání plné moci zmocněnci známé, mají jeho právní úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala. Tohoto se však nemůže dovolávat ten, kdo o odvolání plné moci věděl nebo musel vědět. Vysvětlím na příkladu: odvoláte plnou moc a toto písemné odvolání zašlete své setře i stavební spořitelně. Jestliže ještě před tím, nežli dojde odvolání Vaší sestře ona půjde a bude chtít zrušit stavební spoření, pak bude její úkon platný, pokud už o odvolání plné moci nebude vědět druhá strana, tedy spořitelna.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky