Zajištění náhradního ubytování

Dobrý den bydlím a jsem hlášen v domě mých rodičů, oba nedávno zemřeli a matka odkázala dům mé nezletilé neteři. Jaké právo na další bydlení v tomto domě mám, případně zda nový majitel je povinen mi zajistit náhradní bydlení? Děkuji

Nevím jak ve Vašem případě dopadlo vypořádání dědictví, ale jelikož jste přímý potomek Vašich rodičů, patříte mezi neopomenutelné dědice a musí se Vám dostat, pokud jste zletilý, alespoň 1/2 Vašeho dědického podílu za zákona, pokud nedošlo k vydědění . Pokud tomuto závěť sepsaná Vašimi rodiči odporuje, je v této části neplatná. Pokud proběhlo vypořádání dědictví a vy jste zdědil jiný majetek, jehož výše se rovná minimálně 1/2 Vašeho zákoného podílu, pak je řešení Vámi naznačeného problému asi následující.

Jestliže slovy "jsem hlášen v domě mých rodičů" máte na mysli, že zde máte trvalé bydliště a nemáte sepsanou žádnou nájemní smlouvu, nemůže se na Vás vztahovat, ani ochrana nájemníka jak je upravena v občanském zákoníku a dle mého názoru v tomto případě by Vám Vaše neteř (jelikož je nezletilá, tedy její zákoný zástupce) neměla povinnost zajistit náhradní ubytování.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky