Výše výživného

Dobrý den. Žiji s přítelem, ten se rozvádí a jeho manželka po něm chce 5.000,- Kč výživného. Přitom jí vše nechal. Má dvě děti - 10 a 13 let. Jak se počítá výživné a jaké nejvyšší částce se může rovnat? Můj přítel má průměrný plat 13.000,- Kč. Děkuji.

Výši výživného na děti určuje soud. Obecně se vychází ze zásady, že dítě se má podílet na životní úrovni svých rodičů. To znamená - čím vyší příjem má rodič, tím vyšší výživné soud dítěti určí. Nemohu konkrétně řici, kolik bude výživné činit, musí však být odpovídající potřebám dětí. Jsou-li 2 - ve věku 10 a 13 let, bude soud uvažovat nad tím, že tyto děti potřebují jednak uspokojit základní potřeby (strava, ošacení, bydlení), chodí do školy, mají své zájmové aktivity apod. Nechci předjímat rozhodnutí soudu, zvláště neznám-li všechny podrobnosti, ale myslím, že výživné ve výši 5.000 Kč na obě děti je odpovídající. Soud bude samozřejmě vycházet z daleko širších souvislostí - příjem matky, zdravotní stav otce apod.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky