Prodloužení záruční doby při prodeji spotřebního zboží

Dobrý den, zajímá mne, zda se dvouletá záruka bude týkat pouze výrobků vyrobených po termínu 1.1.2003, tj. zda například na nábytek zakoupený 2.1.2003 avšak vyrobený v listopadu 2002 se nebude vztahovat záruka 24 měsíců nýbrž pouze 6 měsíců? Děkuji.

1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., který mimo jiné novelizuje občanský zákoník a zavádí záruční dobu 24 měsíců namísto dnešních 6 měsíců. Ve svých přechodných ustanoveních však uvádí, že pro spotřební zboží, které bylo vyrobeno do data účinnosti tohoto zákona, se při prodeji v obchodě mohou použít ustanovení o záruční době podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však do 31. prosince 2003. Tato skutečnost musí být výslovně uvedena na záručním listu nebo na dokladu o zakoupení věci a kupující na to musí být upozorněn.

Konkrétně k Vašemu příkladu - jestliže si půjdete v lednu 2003 zakoupit nábytek vyrobený v listopadu roku 2002, pak mohou nastat dvě situace. Buď Vám bude poskytnuta záruční doba 24 měsíců, nebo Vás prodávající upozorní, že nábytek byl vyroben v listopadu 2002, tato skutečnost bude uvedena na záručním listě, a z toho důvodu Vám poskytuje záruční dobu pouze v trvání 6 měsíců. S tímto přístupem se může zákazník setkat po celý rok 2003.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky