Odhlášení trvalého bydliště

Prosím o informaci, jak postupova dále při zamítnutí návrhu na odhlášení trvalého pobytu osoby /státní byt/, která nikdy nebydlela a nebydlí v mé společné domácnosti/souhlas dala moje zemřelá manželka/ a nezajímá se o mě. ÚMO odbor vnitřních věcí návrh zamítl a odvolací orgán /magistrát města - odbor vnitřních věcí/ toto zamítnutí potvrdil. Já jsem měl čestná prohlášení dvou svědků z místa bydliště, ale rozhodnutí ÚMO bylo podjaté a ze známosti. Proti rozhodnutí magistrátu není odvolání. Je mi 81 let a troufám si tvrdit že tato přihlášená osoba čeká na moji smrt, aby podvodně byt získala / je hlášen již 3 roky - nevlastní vnuk/. Do smrti manželky jsem o této skutečnosti nevěděl, v době přihlášení jsem byl hospitalizován s mozkovou příhodou.Za případnou radu předem děkuji. Topinka.

Co se týče zamítnutí návrhu na odhlášení, bohužel jste nenapsal, jaký důvod pro odhlášení jste uvedl. Zákon o evidenci obyvatel v § 12 uvádí:

§ 12
  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 u odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.

Rozhodl-li příslušný ÚMO v rozporu s tímto ustanovením, máte možnost napadnout toto rozhodnutí soudně. Pokud jste neuvedl důvody, které uvádí § 12, podal bych návrh na zrušení údaje o místu trvalého bydliště znovu s užitím výše uvedených důvodů. Osobně si však myslím, že jelikož přihlášení k trvalému pobytu nezakládá žádný právní nárok na užívání bytu, neměl by Vám vzniknout žádný vážnější problém. Proto bych jako vhodnější alternativu viděl sepsání závěti a odkázání předmětného bytu Vámi zvolené osobě, při respektování zásad dědického práva. V závěti bych výslovně uvedl, že s Vámi ve společné domácnosti "ten kdo zde má trvalé bydliště" nežije a jako přílohu k závěti, bych dal i návrh na zrušení údaje o místu trvalého bydliště.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky