Závěť - obsah

Chci odkázat svému vnukovi zařízení své domácnosti. Byt není v mém majetku. Jak by měla taková závěť být sepsána, co by měla obsahovat, aby nedošlo po mém odchodu k nesrovnalostem a nesvárům mezi mými dětmi a ostatními vnoučaty? Děkuji za odpověď.

Nejprve k formě závěti - jestliže ji budete psát vlastnoručně, pak nesmíte zapomenout na datum, kdy byla podepsána a na podpis. Vše, co bude uvedeno pod podpisem, není nijak právně relevantní.

V závěti ustavíte své dědice, popřípadě také jejich podíly na Vašem majetku, nebo můžete rovnou určit konkrétní věci, které mají různým dědicům připadnout. Takto můžete rozdělit celý majetek. Jestliže budete vnukovi odkazovat vybavení domácnosti, musíte přesně specifikovat, co do něho patří. Není proto na škodu pořídit podrobný soupis věcí, které by jste mu chtěl odkázat. Jestliže by jste totiž pouze odkázal na věci, které jsou ve Vašem bytě, mohlo by to mít za následek jejich "ztrácení a postupné odnášení" z bytu. Také subjekt, kterému chcete věci odkázat, musí být přesně určen - proto by mělo být uvedeno nejen jeho jméno, Váš rodinný vztah k němu, ale také jeho bydliště.

Nutno také pamatovat na tzv. neopomenutelné dědice. Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, mohou tito neopomenutelní dědicové závěť napadnout a dosahnout její neplatnosti (pokud ovšem nedošlo k jejich vydědění).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky