Dohoda o vypořádání majetkových vztahů při tzv. rychlém rozvodu

Vážení přátelé! Tato stránka je velice poučná a potřebná a díky za ní. Nikde jsem však nenašel, jak má vypadat smlouva o vypořádání majetku rozvádějících se manželů, kterou je nutno přiložit k žádosti o rozvod. Pokud je toto někde na Internetu, stačí mi odkaz, já jsem jej nenašel. Děkuji.

Dohoda o vypořádání majetku rozvádějících se manželů musí být přiložena k návrhu na rozvod, pakliže manželé nechtějí absolvovat klasické rozvodové řízení se zjišťováním příčin rozvratu, ale volí cestu tzv. rychlého rozvodu dohodou. Musí ovšem splnit všechny zákonem předepsané podmínky: manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí. Soud pak nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Smlouva musí být tedy písemná a musí na ní být úředně ověřené podpisy obou manželů. Smlouva musí vypořádat veškerý majetek, který mají manželé ve společném jmění a dobré je připojit doložku, jak bude naloženo s později objeveným majetkem (např. připadne tomu, kdo jej měl v držení v době, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství). Vypořádání může vypadat tak, že bude určeno komu která věc připadne, nebo která věc připadne do podílového spoluvlastnictví (např. nemovitosti). Důležité je také datum, kdy byla smlouva sepsána.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky