Pronájem nebytových prostor

Zajímalo by mě, jestli je platná smlouva o nebytových prostorech v případě, že pronajaté prostory nebyly zkolaudovány a nebyla provedena ani revize eletriky. Další dotaz - musí být nebytový prostor vybaven topením, když byl pronajat za účelem pořádání kulturních akcí? Děkuji Vám za odpověď.

Pronájem nebytových prostor je upraven zvláštním zákonem č. 116/1990 Sb. V § 1 je řečeno, že tento zákon se vztahuje na nebytové prostory, jimiž jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení a na byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům. To znamená, že nelze uzavřít nájemní smlouvu na prostor, který není jako nebytový prostor zkolaudován.

Smlouva o nájmu nebytových prostor musí mít jinak písemnou formu a musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši a splatnost nájemného a způsob jeho platby, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Pokud smlouva neobsahuje tyto náležitosti je neplatná.

Nebytový prostor může být pronajat pouze k účelům, ke kterým je stavebně určen. Jestliže se v něm mají pořádat kulturní akce, předpokládá se, že bude i vytápěn. Jestliže topení nemá, nemůže být k takovému účelu pronajat.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky