Prodloužení nájmu bytu

Dobrý den, zajímalo by mě, jak má vypadat dohoda o prodloužení nájemní smlouvy k bytu uzavřená na dobu určitou.

Prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou je možno provést dvěma způsoby. Pokud po skončení nájmu projeví (i mlčky) strany vůli pokračovat v tomto právním vztahu = fakticky trva nájem bez námitek, "prodlouží" se nájemní smlouva automaticky o dobu, na kterou byla původně uzavřena, nejdéle však na jeden rok. Nebo pokud se domluvíte jinak lze tuto smlouvu prodloužit jednoduchým písemným dodatkem, kde bude označení stran a ona změna např., že se strany dohodly, že nájemní smlouva se prodlužuje do určitého dne. Důležité je, aby dohoda byla písemná a opatřena podpisy stran.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky