Vyžadování plnění v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy

Prosím o radu v záležitosti nájemní smlouvy. Lze za vystavení nájemní smlouvy na užívání bytu požadovat majitelem domu částku řádově sto tisíce Kč, aniž by to bylo klasifikováno jako trestní čin např. přijímání úplatku? Nejedná se přitom o formu zálohového zaplacení nájemného na delší časové období, ale o zakoupení nájemní smlouvy. Děkuji za odpověď.

Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Občanský zákoník nehovoří o koupi nájemní smlouvy. Jestliže pronajímatel vyžaduje jakékoliv jiné plnění v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, nemá toto oporu v zákoně. Šlo by o bezdůvodné obohacení ze strany pronajímatele.

Skutková podstata trestného činu přijímání úplatku je v trestním zákoně vázána na "obstarání věci obecného zájmu". Je-li pronajímatel soukromou osobou, o tento trestný čin nepůjde. Kdyby bylo pronajímatelem např. město a některý z úředníků by se snažil takto získat peněžní prostředky "navíc", o trestný čin přijímání úplatku by šlo.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky