Darování mezi manžely

Jsem vlastníkem nemovitosti a po uzavření sňatku bych chtěl na manželku převést její ideální 1/2. Je darovací smlouva nejvhodnější formou převodu?

Uzavřením manželství a nabytím první věci společné věci vzniká společné jmění manželů. Do něho nepatří to, co měl jeden z manželů ve výlučném vlastnictví před uzavřením sňatku, nebo to, co jeden z manželů nabude po uzavření sňatku darováním či děděním.

Jestliže je nemovitost ve Vašem výlučném vlastnictví, bude v něm i po uzavření sňatku. Máte na výběr - buď můžete smlouvou (ve formě notářského zápisu) rozšířit své společné jmění i na tuto nemovitost - pak se stane součástí vašeho společného jmění. Žádnou daň z převodu platit nebudete. Nebo můžete s manželkou uzavřít písemnou darovací smlouvu, kterou na ní převedete 1/2 své nemovitosti. Tím se stanete podílovými spoluvlastníky dané nemovitosti. Manželka (jako nabyvatel) bude muset zaplatit darovací daň (pro určení její výše budete muset nechat odhadnout znalcem cenu nemovitosti).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky