Stanovy sdružení vlastníků bytových jednotek

Dobrý den, měla bych dotaz týkající se způsobu informování vlastníků bytových jednotek od výboru "sdružení vlastníků byt. jednotek". Nedávno se mi totiž stalo, že byla svolána schůze shromáždění vlastníků. Pozvánka sice obsahovala datum a hodinu konání schůze, ale co se týče bodů programu, ty byly pouze vyčísleny v bodech. Žádné bližší informace podány nebyly. Na schůzi pak byly vlastníkům předloženy výborem 2 varianty úpravy střechy. Jedna byla oprava střechy a druhá celková rekonstrukce. Na dotaz, zda je střecha v tak závažném stavu, aby byla nutná mnohamiliónová rekonstrukce, mi bylo odpovězeno, že to nedokáže žádný z odborníků, kteří střechu navštívili, odhadnout. Když jsem se tedy zeptala na stanovisko výboru k této otázce (pro co by hlasovali oni), bylo mi odpovězeno, ať to raději ani nechci vědět. Bylo zřejmé, že jednotliví členové Výboru se nedokáží dohodnout ani mezi sebou. Chtěla bych se zeptat, zda existuje pravidlo, podle kterého by nám Výbor měl předkládat bližší informace k projednávaným bodům v časovém předstihu (případně v jaké formě)? Děkuji.

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se zejména ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků, statutárním orgánem je výbor společenství.

"Život" společenství se řídí jednak zákonnými předpisy, ale také jeho stanovami. Ty určují, vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek, působnost orgánů společenství apod. Právě ve stanovách by měla být upravena pravidla svolávání shromáždění vlastníků. Nahlédněte tedy do stanov Vašeho společenství, co říkají o tom, co má pozvánka obsahovat. Jestliže toto neobsahují, můžete iniciovat změnu stanov. Pro příklad uvádím výňatek ze vzorových stanov, které platí, jestliže společenství nepřijme svoje. Jedná se o čl. 3 odst. 5 nařízení vlády č. 322/2000 Sb. Zde lze nalézt inspiraci:

O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 3.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 3.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky