Užívání bytu

Dobrý den. Prosila bych o radu. S manželem se rozvádíme a zajímá mě zda jsem povinna mu zajistit náhradní bydlení. Bydlíme v domě mé matky (nejsem spolumajitelkou domu), oba tam máme trvalé bydliště, nemáme nájemní smlouvu a platíme jen inkaso.

Jelikož zákon spojuje vznik nájmu bytu s nájemní smlouvou, která musí být písemná a ve Vašem případě žádná takováto smlouva zřejmě neexistuje, obývá Váš manžel byt bez právního důvodu. Jelikož nevznikl nájemní vztah, nevztahuje se na Vašeho manžela ani ochrana nájemce při výpovědi za nájmu, která je upravena v § 711. A jelikož trvalý pobyt nezakládá právní nárok na nájem bytu, dle mého názoru, nemusíte manželovi zajišťovat náhradní ubytování.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky