Zvolili jste typ (pravé menu) aniž byla specifikována oblast (horní menu).
 • Nové pojetí odpovědnosti uživatelů Internetu dle francouzské právní úpravy, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.31 12 2009
 • Nové procesní instituty provedené novelou OSŘ - koncentrace řízení, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.20 6 2009
 • Několik poznámek k ustanovení § 431 občanského zákoníku, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.2 10 2007
 • Význam § 456 věty druhé občanského zákoníku, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.29 5 2007
 • Ochrana spotřebitele v ČR a EU, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.4 4 2007
 • Podnikání v bytě, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.1 1 2007
 • Mohou domovy důchodců vyžadovat vstupní poplatky a ještě je vydávat za dobrovolné dary?, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.20 10 2006
 • Nájem bytu v novém občanském zákoníku, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.8 1 2006
 • Význam zásad v právu, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.5 1 2006
 • Srovnání nájmu bytu v ČR a SRN, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 9 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (3. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.7 6 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (2. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.31 5 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (1. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.26 5 2005
 • Vylučovací žaloba a pasivní legitimace v praxi, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.6 4 2005
 • Respekt ano, realita...? (úvahy nad jedním nálezem Ústavního soudu), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.22 2 2005
 • Střet ochranné známky a označení původu z pohledu přihlašovaného označení dle zákona č. 137/1995 Sb. a nově zákona č. 441/2003 Sb. - vybrané otázky, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.18 5 2004
 • Lze dle českého práva opustit věc?, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.8 1 2004
 • Rekodifikace občanského práva (paragrafové znění + důvodová zpráva), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.9 10 2003
 • Reklamace a bezdůvodné obohacení, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.21 8 2002
 • Kdy a jaké nemovitosti mohou v ČR nabývat cizozemci, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 6 2002
 • Postoupení pohledávky 3. část, Občanské pr. - příspěvky, Karel Eliáš, publik.14 3 2002
 • Postoupení pohledávky 2. část, Občanské pr. - příspěvky, Karel Eliáš, publik.7 3 2002
 • Postoupení pohledávky 1. část, Občanské pr. - příspěvky, Karel Eliáš, publik.2 3 2002
 • **Kdo maže, ten jede** - Privatizace bytového fondu II., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.14 1 2002
 • Nabývání pozemků od Pozemkového fondu České republiky., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.24 12 2001
 • Smlouva - dvoustranný právní úkon, dvoustranný projev vůle?, Občanské pr. - příspěvky, Petr Bezouška, publik.17 12 2001
 • Privatizace bytového fondu I., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 11 2001
 • Daň z převodu nemovitosti ve světle nálezu Ústavního soudu ČR (Poznámka k závaznosti poznámky pod čarou), Občanské pr. - příspěvky, Bohumil Havel, publik.4 11 2001
 • Zástavní právo se od ledna příštího roku mění., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.14 10 2001
 • Internet a autorské právo., Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.4 10 2001
 • Elektronický podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl pátý - k pojmu elektronický podpis), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.17 9 2001
 • Darovací smlouva - stručný průvodce., Občanské pr. - příspěvky, Michal Bernášek, publik.3 9 2001
 • Soudní exekutoři - domůžete se svých pohledávek?, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.3 8 2001
 • Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru za cizí obsah na Internetu, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.29 7 2001
 • Omyly znalce počítačového práva., Občanské pr. - příspěvky, Jiří Čermák, publik.23 7 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl čtvrtý - pojem a druhy elektronických podpisu), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.29 5 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl třetí - obecně k elektronickému podepisování), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.7 5 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl druhý - tentokrát o historii vzniku)), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.19 4 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl prvý), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.30 3 2001
 • Spotřebitelské smlouvy, Občanské pr. - příspěvky, Roman Kočí, publik.22 3 2001
 • Věcný záměr zákona o registrovaném partnerství, Občanské pr. - příspěvky, ministerstvo spravedlnosti, publik.27 2 2001
 • Podvody prostřednictvím ActiveX - co dál?, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.11 12 2000
 • Krádež elektronického podpisu, aneb s čím tvůrci zákona (ne)počítali?, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.26 11 2000
 • Věcný záměr občanského zákoníku vypracovaný Doc.Dr.JUDr. Karlem Eliášem společně s JUDr. Michaelou Zuklínovou, CSc., Občanské pr. - příspěvky, Václav Bednář, publik.23 10 2000
 • Společenství vlastníků jednotek podle novely zákona č. 72/1994 Sb., Občanské pr. - příspěvky, Roman Kočí, publik.14 10 2000
 • K problematice dvojích cen - jak to vlastně je?, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.17 8 2000
 • Důvodová zpráva k poslední novele OSŘ č.30/2000 Sb, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.17 8 2000
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl pátý - Elektronický podpis (General electronic signature)), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.1 1 1900
 • Podpis coby náležitost některých písemných právních úkonů, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.1 1 1900
  Zobrazit příspěvky v této kategorii dle pořadí
  1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.
  Nebo 1-25, 26-50, 51-75.
  Též možno 1-50, 51-100.
  Nebo rovnou vše (1-500).
 • Odkaz na seznam soudů:
  www.justice.cz

  Třídění dle typu
  Další rubriky