Koupě rodinného domku

Vážená paní, vážený pane. Prosím vás o radu. Mám možnost koupit rodinný domek v menší obci a nevím jak postupovat. Jak mám napsat kupní smlouvu, zda to musí být před notářem či nikoliv. Na co si dávat při podpisu smluv. Jak vložit vlastnictví na katastrálním úřadě a zda zaplatit část peněz při podpisu a část po vložení na katastrálním úřadě. Děkuji.

Tento dotaz je dosti rozsáhlý. Předně - smlouva o koupi nemovitosti musí mít písemnou podobu a nemusí být sepsána před notářem ani advokátem (lze to však doporučit). Obecně by ve smlouvě neměly chybět tyto údaje: identifikace kupujícího a prodávajího (jméno, příjmení, bydliště, možné je i rodné číslo), přesný popis předmětu koupě (v tomto případě rodinného domu - jeho přesná adresa, určení dle katastrálních čísel, nesmí se zapomenout ani na pozemek, na kterém se domek nachází), cena (u nemovitosti doporučuji určit cenu znalcem). Určitě by měla smlouva obsahovat prohlášení prodávajího o všech závadách, které se na domu vyskytují o všech břemenech, které na něm váznou (zda není např. zastaven apod.). Doporučuji informovat se na katastrálním úřadě, zda je prodávajícící skutečně vlastníkem nemovitosti a zda není nemovitost dána do zástavy apod. U rodinného domu (či u pozemku, na kterém stojí) se mohou vyskytnout tzv. věcná břemena, např. právo cesty, právo průjezdu - to je také důležité zjistit si a učinit o tom zmínku ve smlouvě.

Nejlepší je poradit se opravdu s advokátem nebo alespoň použít dostupné smluvní vzory (inspirovat se lze například i na našem serveru). Aby byl převod nemovitosti perfektní, musí být proveden zápis v katastru nemovitostí - k místně příslušnému katastrálnímu úřadu podáváte návrh na zahájení řízení, ve kterém musí být specifikováno - z jakého titulu (v tomto případě z jaké smlouvy) má být zápis proveden, co a kam má být zapsáno. Rozsah této odpovědi nepostačuje na podrobnější vysvětlení, lze opět odkázat na dostupné vzory podání nebo radu advokáta. K Vašemu poslednímu dotazu - zda zaplatit část ceny při podpisu a část až po vložení do katastru - zde záleží na dohodě s prodávajícím. Pro Vás je samozřejmě výhodné zaplatit až po provedení vkladu. Tolik ve velké stručnosti k Vašemu dotazu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky