Rozdělení spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení

Dobrý den. Moji rodiče se rozvedli před 14-ti lety. Měli v bezpodílovém vlastnictví rodinný dům, ani jeden z nich však neměl dost peněz na vyplacení toho druhého, navíc jsme tam byli tři nezletilé děti - zkrátka jsme v tma zůstali dál všichni bydlet. Dům je tzv. jednogenerační, nedá se rozdělit na víc částí, takže každý z rodičů je vlastníkem ideální poloviny, každý včetně nás tří dětí má svůj pokoj, kuchyň a koupelna jsou společné. Nějaký čas po rozvodu spolu rodiče komunikovali pouze pomocí písemných vzkazů (asi 8 let to trvalo), posledních pár let se zdálo, že se situace uklidnila, začali spolu hovořit, dohodli se na různých stavebních úpravách a opravách v domě, na kterých se podíleli rovným dílem, prostě to vypadalo, že spolu žijí ne sice jako manželé, ale aspoň jako dva velmi dobří přátelé. Bohužel, události posledních dní zase vše rozbouřily a situace podle matky už zřejmě není řešitelná jinak, než prodejem domu. Otec se zřejmě prodeji bude ze všech sil bránit, protože z jeho pohledu by bylo nejlepší se nějak zbavit matky, prohlásit ji za nesvéprávnou apod. Prosím o radu,jak vyřešit situaci, která se již stala neúnosnou, je možné nařídit soudně prodej domu ve společném vlastnictví, pokud jedna strana nemá zájem prodat a nemá dostatek financí na to aby druhou stranu vyplatila? A dá se nějak řešit spoluúčast na opravách v domě po rozvodu, na kterých se obě strany podílely téměř rovným dílem (aspoň po finanční stránce rozhodně), protože otec se nechal slyšet, že na všechno má potvrzenky on a že zapře jakoukoliv spoluúčast matky (která si samozřejmě od něj nenechala nic písemně potvrdit). Díky moc za radu.

Podílové spoluvlastnictví lze zrušit dohodou. Nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud. Přihlédne přitom k velikosti podílů a k účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné (což je Váš případ), přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být učelně využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů. Dle mého názoru lze nařídit prodej věci i v případě, že sice jeden ze spoluvlastníků věc chce, ale nemá na vyplacení druhého. Přiměřenou náhradou nemusí být peněžní částka, ale např. i náhradní bydlení, které spoluvlastník druhému opatří.

K Vašemu druhému dotazu ohledně plateb za opravy domu. Váš otec by mohl podat u soudu žádat po Vaší matce žalobou vydání bezdůvodného obohacení a to dle § 454 občanského zákoníku: "Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám." Obecně totiž platí, že spoluvlastníci se na správě věci podílí dle velikosti svých podílů. U Vašich rodičů tedy 1:1. Nemůže-li Vaše matka dokázat, že otci na opravy finančně přispívala, plnil otec polovinu ceny oprav za ní a může po ní požadovat její zaplacení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 2.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 2.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky